Nyíregyháza, 1907. szeptember 17.–Budapest, 1975. január

Szegényparaszti családban született. Hat elemit végzett, majd kifutó, 1925-től kereskedő tanuló, különböző cipőüzletekben kereskedő-segédként dolgozott. 1936-ban bekapcsolódott az illgális kommunista párt agitációs tevékenységébe.1944-ben letartóztatták és internálták; 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, a nyíregyházi VB tagja. 1945. áprilistól Szabolcs vármegye szociális felügyelője, 1945. október és 1946. december között a megyei rendőr-kapitányság politikai osztálya vezetője, majd az MKP nyíregyházi városi pártbizottság, később a megyei pártbizottság közigazgatási felelőse volt. 1948. májustól 1950. márciusig Szabolcs megye alispánja, majd főispán volt. Átigazolák az MDP-be. 1950-ben három hónapos pártiskola elvégzése után a Belügyminisztérium Megyei Tanács Főosztály helyettes vezetője lett, 1951-től főosztályvezető beosztásban dolgozott. 1952-től a Helyi Ipar Minisztériuma Kommunális Főosztály vezetője, 1952 májusától a minisztérium megszüntetéséig, mint miniszterhelyettes dolgozott. Ezután a Város és Községfejlesztési Igazgatóság megszervezője volt, 1953 augusztusától a Könnyűipari Minisztérium Város-és Községfejlesztési Igazgatóság Jogi Osztályára került. 1954. decemberben a minisztériumon belül kialakított Szolgáltató Vállalat Főigazgatóság vezetőjévé javasolták kinevezni. 1952-ben a Gazdasági és Műszaki Akadémia levelező hallgatója volt. 1956. decemberben tagja lett az MSZMP-nek.