Kispest, 1911. február 22. – Pécs, 2001. január 31.

Munkáscsalád leszármazottja, apja asztalos volt. A kispesti elemi és polgári iskolák elvégzése után az Athenaeum Nyomdában volt betűszedő ipari tanuló, s ott szerzett nyomdász szakképzettséget. Vizsgái után a nyomdában alkalmazták betűszedőként. 1929-ben apja nyomdokait követve a szakszervezet, majd ugyanebben az évben az MSZDP tagja lett, később bekerült a pestlőrinci szervezet vezetőségébe. A nyomdászok szakszervezetén belül a kéziszedők körének is titkára. 1935–1944-ig az Athenaeum Nyomda szakszervezeti bizalmija, majd főbizalmija volt. 1929-től négy esztendeig a munkáseszperantisták kispesti csoportjának titkára volt. Az 1930-as években kapcsolatba került az illegális kommunisták pestlőrinci csoportjával. 1934–1935-ben töltötte le katonai szolgálatát, majd 1937-től évente hívták be rövidebb időszakokra. Részt vett a kárpátaljai bevonulásban. 1941-től 1944-ig a szovjet fronton volt számvevő őrmester. 1944. október 15. után alakulatától megszökött, s Budapest környékén bujkálva várta be a szovjet csapatokat. 1945 januárjában lépett be a Magyar Kommunista Pártba, rövid ideig a kispesti szervezet párttitkára volt. 1945 februárjától májusig az Athenaeum Nyomda üzemi bizottságának elnöke. 1945. április 2-tól a szakszervezetek képviseletében az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője. Tagja lett a nyomdász szakszervezet országos vezetőségének. Két alkalommal, mint szakszervezeti delegált, részt vett a népbíróság Pálfy-tanácsa tárgyalásain is. 1948-tól a pestlőrinci képviselőtestületben is helyet kapott. 1945-ben az Athenaeum Nyomda vezérigazgatójává nevezték ki, majd négy év múlva a Pénzjegynyomda igazgatója lett. 1952-től egy éven át a Nehézipari Könyvkiadó politikai lektora. 1953-ban Pécsre költözött, az ottani gépipari technikum igazgatója lett. 1956 januárjától októberig a Baranya Megyei Tanács elnök-helyettese volt. Abban az évben fejezte be a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemet esti, illetve levelező tagozaton, közgazdász képesítést szerzett. 1957. január-május között Veszprém megye kormányösszekötője volt. 1957. május 15-én nevezték ki a Baranya Megyei Tanács elnökévé. 1971-ben nyugdíjazták. Az MDP és az MSZMP tagja, 1962. november 24-étől az MSZMP Központi Bizottság póttagja, 1966. december 3. és 1970. november 28. között az MSZMP KB rendes tagja. 1971. április 25-étől 1985. április 19-ig ismét országgyűlési képviselő volt; Baranya megye 13. számú, 1980. június 8-án Baranya megye 8. számú egyéni választókerületéből jutott be a törvényhozásba. A parlament jegyzőjének és a kereskedelmi bizottság elnökének is megválasztották.