Makó, 1893. december 13. – Makó, 1962. február 19.

Az elemi iskola hat osztályát végezte el. A két világháború között földmunkás volt. 1944 szeptemberében a makói önkormányzat gazdasági ügyosztályán dolgozott. Bekapcsolódott a helyi politikai életbe, belépett a Szociáldemokrata Pártba. 1945- 1946-ban a makói városi termelési bizottság elnöke volt. A párt Csanád és Csongrád megyei listáján indult az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon, pótképviselő lett. Behívására 1948. április 26-án került sor. Az 1948. május 9.-én megrendezett városi egyesítő pártkonferencián a Magyar Dolgozók Pártja helyi választmányi tagja lett, megválasztották a városi pártbizottsága elnökének. 1948. június 12-én beválasztották a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségébe.1949. februárig szülővárosában képviselőtestületi tag volt. 1950 után a helyi politikai életből is kiszorult.