Hódmezővásárhely, 1895. április 13.-?

Apja földműves, napszámos, majd kisbirtokos volt. Hat elemi osztályt végzett. Az I. világháború kitörése után behívták katonának, a keleti fronton harcolt. 1916-ban orosz hadifogságba esett, 1918-ban tért haza. Meghatározó szerepet játszott a Nemzeti Parasztpárt hódmezővásárhelyi szervezetének létrehozásában és 1945-1946-os vezetőségében. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon a Csongrád és Csanád vármegyei választókerületből bejutott a nemzetgyűlésbe. 1945. decembertől 1946 márciusáig a párt Ideiglenes Intézőbizottságának is tagja. 1946 augusztusában részt vett annak a határozatnak a meghozatalában, amely elítélte a Baloldali Blokk politikai irányvonalát. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon pótképviselő lett, ezt követően fokozatosan háttérbe szorult.