Balassagyarmat, 1884. június 14. – Balassagyarmat, 1953. január 12.

Kisparaszti családból származott. Hat elemit és négy polgárit végzett. Katonaidejét 1904-től 1907-ig Losoncon és Rimaszombaton töltötte. Eleinte a családi gazdaságban dolgozott, majd kereskedő inas lett. 1908-tól 1924-ig előbb kalauz, majd segédtiszt a Magyar Államvasutaknál. 1918-ban tagja volt a balassagyarmati munkás-és katona bizottságnak. 1924-ben nyugdíjaztatta magát a MÁV-tól, 28 kat. hold földjén gazdálkodott, és emellett 1925-től a Kisbirtokos nevű biztosító intézet balassagyarmati vezérképviselőjeként is működött. 1922-ben csatlakozott Nagyatádi Szabó István kisgazdapártjához. Lakóhelyén megszervezte a kisgazda kört, amelynek ő lett az elnöke. Az 1930-as évek vége felé terménykereskedő, ő látta el vetőmaggal a helybeli gazdákat. 1944-ben belépett a Független Kisgazdapártba.

Balassagyarmat 1945. január 12-i felszabadítása után a szovjet városparancsnokság megbízta a város és katonaság élelmiszer-ellátásának a megszervezésével. Erről a funkciójáról 1945 májusában lemondott. Nógrád vármegyében ő szervezte újjá a kisgazdapártot, 1947-ig a balassagyarmati városi szervezet elnöke. 1945. február18-tól a Balassagyarmati Nemzeti Bizottság tagja. Az önkormányzatok újjáalakítása után, 1945. április 19-étől bekerült Balassagyarmat képviselő- testületébe, majd 1945. június 18-ától a Nógrád vármegyei törvényhatósági bizottságba. 1945. június 24-én, a Dunántúlon beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon a Heves és Nógrád – Hont vármegyei választókerületben jutott mandátumhoz. 1945–1947-ben részt vett a Nógrád -Hont vármegyei Földbirtokos rendező Tanács munkájában. Tagja volt a Balassagyarmati Takarék- és Hitelszövetkezet, valamint a Magyar Nemzeti Bank helyi fiókja igazgatóságának. 1947-ben a városi pártvezetőség nem támogatta a képviselő-jelöltségét, ezért júliusban átlépett a Magyar Radikális Pártba. A választásokon nem indult. 1947-től 1952-ig a Balassagyarmati Phőnix Biztosító Rt alkalmazottjaként dolgozott. 1949-ben politikai okokból négy hónapra internálták. 1950-ben azzal a váddal, hogy sértő megjegyzést tett Rákosi Mátyásra, vádat emeltek ellene, de a bíróság felmentette. 28 kat. hold földjét felajánlotta a helyi termelőszövetkezetnek, de ő maga nem lépett be. 1951-ben kitelepítették a házából, és hat hónapra kitiltották Balassagyarmatról. Szügy községben telepedett le.