Endrőd, 1896. szeptember 8. – Gyomaendrőd, 1975. november 16.

Szegényparaszti családból származott. Szülei néhány holdon gazdálkodtak, és feles bérleten is dolgoztak. Hat elemit végzett. Kubikus munkával és feles földbérlettel tartotta el családját. 1935-ben csatlakozott a Független Kisgazdapárthoz, 1937-ben Dobi István mellett részt vett a párt földmunkás – tagozatának megszervezésében. A háború alatt belépett a Magyar Parasztszövetségbe; 1943-tól tagja a Magyar Parasztszövetség Földmunkásszakosztályának, a hunyai csoport vezetője.

1945-ben, a fölreform során 4 kat. hold földhöz jutott. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon pótképviselő lett. 1946. október 3-ától a Magyar Parasztszövetség újjáalakult Földmunkások, Újgazdák és Kisbérlők Szakosztályának az alelnöke, a Fölmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetségének tagja. 1947. augusztus 31-én a Békés megyei választókerületben pótképviselő lett, szeptember 17-én hívták be a törvényhozásba. November 12-én közfelkiáltással az Országgyűlés jegyzőjévé választották. 1947. szeptember 29-étől a párt földmunkástagozata intézőbizottsági tagja, majd 1948 tavaszától elnöke. 1949. januártól az FKGP Békés megyei szervezetének titkára. Az 1949. évi választások után visszavonult a politikai élettől. Az 1950-es években belépett a helyi Búzakalász Termelőszövetkezetbe. 1969-ben ment nyugdíjba, ezután állattartásból élt.