Ibrány, 1912. január 13. – Nyíregyháza, 1983. október 3.

Apja földműves napszámos, gazdasági cseléd. A hat elemi osztályt Nyírteleken 1918 és 1924 között járta ki. Ifjú korában a belegrádi Dessewffy - uradalom cselédje volt. 1935-től, az uradalomtól bérelt tíz hold földön dohánykertészettel foglalkozott. 1945-ben részt vett a földosztásban, maga is kapott 12 kataszteri holdat, Nyírtelek – Bedőbokor határában.  Tevékenykedett a nyírteleki Nemzeti Bizottságban, valamint 1945–1947-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földbirtokrendező Tanácsban. 1945. február 5-én a Szociáldemokrata Párt tagja lett, de már április 2-án átlépett a Nemzeti Parasztpártba, majd hamarosan a párt Nyírtelek községi titkárává választották. 1947-ben a parasztpárt Szabolcs megyei választmányába delegálták. 1948 első felében megyei helyettes titkár, majd júniustól titkár. 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront Szabolcs és Szatmár-Bereg megyei választókerületében országgyűlési képviselővé választották. 1951-ben belépett a Magyar Dolgozók Pártjába, majd a Magyar Szocialista Munkáspártba.

 A parasztpárti apparátus leépítése után az Állami Gazdaságok Szabolcs-Szatmár megyei Központjában helyezték, ahol 1950-1951-ben szervezési előadóként dolgozott. 1951-ben kinevezték a Kisvárda–Gyula-tanyai Állami Gazdaságok igazgatójának. Ezt a tisztséget 1972-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig látta el. 1954–1955-ben levelező tagozaton elvégezte a mezőgazdasági akadémiát, 1958-tól 1961-ig esti egyetemi hallgató volt szintén a fővárosban. 1963 és 1967 között, majd 1973-tól a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja. 1967. március 19-én Szabolcs-Szatmár megye 3. számú egyéni választókerületében ismét parlamenti képviselővé választották. 1971-től 1980-ig község tanácstag. 1972–1975-ben a Hazafias Népfront megyei bizottságában és egyben községi alelnökként tevékenykedett.