Temesvár, 1920. szeptember 15. – Budapest, 2002. október 8.

Értelmiségi családban született, apja vegyészmérnök volt. Szüleivel 1934-ig Németországban, Hamburgban éltek, majd visszatelepültek Magyarországra. A család hazatérése után 1938-ban, a fővárosban, reálgimnáziumban érettségizett, majd a Hungária Hírlapnyomdában betűszedő tanonc, 1940-től segéd volt. 1942 és 1944. október között munkaszolgálaton vett részt, majd megszökött és bujkált, közben részt vett a KIMSZ akcióiban. A második világháború befejezése után szülővárosában a Román Kommunista Párt grafikusa volt. 1945 végén visszatért, belépett a Magyar Kommunista Pártba, a Szikra Könyvkiadó és Nyomda nyomdászgrafikusa volt 1948-ig. A pártegyesítés után az MDP Központi Vezetősége Agitációs és Propaganda Osztály műszaki munkatársa lett. 1951-ben befejezte a kétéves MDP Pártfőiskolát, 1954-ig az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztály politikai munkatársa volt. 1954-től újságíróként dolgozott, a Szabad Nép kulturális rovatvezetője, majd a titkárság vezetője, 1956-től 1988. évi nyugdíjazásáig a Népszabadság főszerkesztő-helyettese. Az MSZMP Központi Bizottságának 1980. március 27. és 1988. május 22. között volt tagja.

1971-től az MSZMP KB mellett működő Kultúrpolitikai illetve Művelődéspolitikai Munkaközösség tagja volt. 1989-ben a Láng Kiadó nyugdíjas lektora, majd a PPS Bp. Kft. szerkesztője 1990-től 1993-ig. 1967-ben lett az irodalomtudományok kandidátusa. A Filmművészeti Tanács elnöke 1963-tól 1988-ig.