Ózd, 1933. szeptember 18.

Apja bányász volt. 1948-tól bekapcsolódott az ifjúsági mozgalomba, a Diákszövetség, majd a DISZ ózdi városi bizottságába is beválasztották. 1950-ben lett a Magyar Dolgozók Pártja tagja, majd 1956-ban átigazolták az MSZMP-be. 1952-ben érettségizett, majd 1954-ig a Külügyi Akadémián tanult. 1954 őszén a Külügyminisztériumba helyezték, segédelőadó volt, 1956. februárban előadó beosztásba került. 1956. november 7-én áthelyezték a Minisztertanács Titkárságához hasonló beosztásba. 1958. februárban lett a pártapparátus tagja, az MSZMP KB Párt- és Tömegszervezetek Osztálya politikai munkatársa lett. 1966-ban választották meg a KISZ KB titkárává. 1970. március 5-étől az MSZMP Budapest XXI. kerületi pártbizottság első titkára volt, funkciójából 1976-ban felmentették. Ismét a Külügyminisztérium állományába került, diplomáciai szolgálatra ment, 1983-ig Magyarország pekingi nagykövete volt. Hazatérése után , 1984-ben megválasztották a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkárává. 1989 végén az MSZMP egyik újjászervezője volt.