Kalocsa, 1919. december 22.–Zalaegerszeg, 1999

Hat elemit végzett, kezdetben malommunkás. A második világháborúban katona, hadifogságba esett, a Vörös Hadsereg ellátóoszlopához vezényelve részt vett a bécsi szovjet emlékmű felállításában.  1945. augusztusban hazatért, belépett a Szociáldemokrata Pártba ,1948-ban átigazolták a Magyar Dolgozók Pártjába, majd az MSZMP tagja lett. 1945 nyarától ismét malomban dolgoztt, majd a Duna-Tisza-közi Gazdák Tejszövetkezeténél alkalmazták, előbb majd gépkocsivezető, majd tejellenőr volt.  1948. augusztus után  az MDP kalocsai járási bizottság tagja, háromhetes pártiskola után kinevezték a Magyar-Szovjet Baráti Társaság titkárává. Háromhónapos pártiskolát elvégezve megválasztották az MDP miskei községi titkárává. Az 1950-es években az MDP hercegszántói titkára, majd hasonló tisztséget töltött be Hajóson és Fajszon.  Az 1950-es évek végén elvégezte az MSZMP egyéves pártfőiskoláját, a Kalocsa járási Bizottság politikai munkatársa, mezőgazdasági felelős volt. 1962-1964-ben az MSZMP Kalocsa járási-városi Bizottság titkára, majd 1975. évi nyugdíjazásáig az MSZMP kalocsa járási Bizottság párt- és tömegszervezeti osztály vezetője.Az 1960-as évek derekán közgazdasági technikumi érettségi vizsgát tett. Parlamenti képviselő 1953. május 17. és 1971. február 10. között volt, előbb a Magyar Függetlenségi Népfront illetve a Hazafias Népfront Bács-Kiskun megyei listájáról választották be a törvényhozásba, 1967. március 19-én Bács-Kiskun megye 15. számú egyéni választókerületben szerzett képviselői mandátumot.