Mezőhegyes, 1926. december 30. – Budapest, 2008. november 14.

Munkáscsaládban született. Négy polgári osztályt végzett, majd 1940 és 1943 között a Weiss Manfréd Gyárban gépmunkás, 1943–1944-ben drogista tanonc, 1945-től 1947-ig gyógyszertári laboráns volt. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, az MKP battonyai pártbizottság vezetőségi tagja volt. 1947–1948-ban az MKP battonyai járási pártbizottság, majd a Békés megyei pártbizottság munkatársa volt. 1948–49-ben Makón az MDP megyei sajtófelelőse. 1949-ben rövid ideig a Szabad Nép újságírója volt, majd bekerült az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztályára. 1955 és 1958 között megszakításokkal az SZKP Pártfőiskoláján tanult; 1956. decembertől 1957. februárig a Zala megyei rendőrkapitányságon dolgozott. Hazaérkezése után az MSZP KB Párt- és Tömegszervezetek Osztálya politikai munkatársa, megbízott osztályvezető-helyettes. 1959. októberben megválasztották a Külügyminisztérium pártbizottsága titkárává. 1966. októbertől a Magyar Népköztársaság szófiai nagykövete. 1971-től 1985-ig a külügyminiszter helyettese, igazgatási és gazdasági-pénzügyi területet felügyelő miniszterhelyettes volt. 1985-től 1988-ig berlini, majd 1990-ig varsói nagykövet.