Godisa, 1908. szeptember 29. – Budapest, 1974. január 18.

Középparaszti családból származott, szülei 28 kat. holdon gazdálkodtak, és volt 1 kat. hold szőlőjük is. Az elemit Siklóson végezte, majd a pécsi felsőkereskedelmi iskolában érettségizett. 1932-ben az Első Pécsi Bőrgyár Rt.-nél helyezkedett el, ahol előbb gyakornok, majd az anyagbeszerzési osztályt vezette, később cégvezető lett. 1944. decembertől a cég vezérigazgatója. 1932. augusztus 4-étől a Független Kisgazdapárt tagja. 1932-ben bevonult katonának; a hadseregben politikai beállítottsága miatt elvették az érettségije folytán neki járó karpaszományát, és kizárták az előléptetésből. A németek kiűzése után részt vett Pécs politikai életének a megindításában. 1944–1945-ben az FKGP városi főtitkára, az intézőbizottság tagja. A pécsi és a baranyai nemzeti bizottság tagja, utóbbinak 1946. augusztus 2-ig elnöke. 1945. március 6-ától a kisgazdapárt képviseletében a városi és a megyei törvényhatósági bizottság tagja, a kisgyűlés póttagja. 1945. november 4-én a Baranya–Tolna vármegyei választókerületben nemzetgyűlési képviselővé választották. 1946. augusztus 2-án kinevezték az Iparügyi Minisztérium politikai államtitkárává, tisztét 1947. november 15-ig töltötte be. Az 1947. évi választásokon pótképviselő lett. 1947. szeptember 12-étől 1948. április 17-ig az FKGP Politikai Bizottságának a tagja. 1947–1948-ban a kisgazdapárt érdekkörébe tartozó Magyar Árubeszerzési és Fogyasztási Szövetkezet igazgatósági, a Magyar Parasztszövetkezet és az Iparosok és Kereskedők Beszerző és Elosztó Szövetkezete felügyelő-bizottsági tagja. A pécsi bőrgyár államosítása után megbízták az Iparügyi Minisztérium Bőripari Igazgatósága termelési főosztályának a vezetésével, ezért 1948-ban Budapestre költözött. 1951 márciusától 1952 márciusáig koholt vádak alapján börtönben volt; nyolc hónapot magánzárkában töltött. Kiszabadulása után segédmunkásként helyezkedett el, majd diszpécser lett a Budapesti Szállítóberendezések Gyárában. Később megszűnt a hátrányos megkülönböztetése, haláláig a Mezőgép Tröszt kereskedelmi főosztályvezetőjeként dolgozott.