Budapest, 1921. október 30. –  Budapest, 2006. június 19.

Munkáscsaládban született, apja géplakatos volt. 1939-ben érettségizett, belépett a Szociáldemokrata Pártba, annak ifjúsági titkára lett. Az Export Külker Vállalatnál, majd a Weiss Manfréd Konzervgyárban tisztviselő. 1942. októberben Kassára vonult be, a fővárosi Mária Terézia laktanyában hadtápiskolát végzett. Innen a kassai helyőrségi kórház gazdasági hivatalába került, itt volt 1944-ig, majd alakulatával Nyugaton fogságba esett. 1945 szeptemberében jött haza. 1945. decembertől az SZDP II. kerületi függetlenített titkára, 1948. májusban az MDP Budapesti Pártbizottsága Káderosztályára került, majd az 5 hónapos pártiskola elvégzése után a Magyar-Szovjet Társaság budapesti káderosztályának vezetője lett, a szervezési, később az agitációs és propaganda osztályon vezető-helyettes. 1955-től megbízott vezető volt 1956 áprilisáig. 1956-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv-és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, majd a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség szervezési és propaganda osztály helyettes vezetője, 1956. december 10-étől 1957 februárjáig a Budapesti Karhatalmi Ezredben teljesített szolgálatot. Februártól a MOHOSZ újjászervezésében vett részt. 1957 júniusától a Budapesti Pártbizottságon dolgozott politikai munkatársként, 1958. májustól az agitációs és propaganda osztály kulturális alosztályvezetője, majd vezetője. 1959. augusztus 1-jén megválasztották az MSZMP Budapest VI. kerületi bizottsága első titkárává, 1963. március 11-én lett Budapest Fővárosi Tanács VB tagja és elnöke. Beválasztották a Hazafias Népfront Országos Tanácsába 1970. december 1-jén nevezték ki a Népszabadság főszerkesztőjévé, megbízatása alól 1974. márciusban mentették fel, mert a Hazafias Népfront főtitkárává választották 1974. március 21-én. Megbízatását 1982. június 24-ig látta el, 1982. június 25-én lett a Minisztertanács elnökhelyettese. Az országgyűlés elnökévé 1984. december 19-én jelölték, tisztségéről 1988. június 29-én mondott le. 1989. október 23-ig az Elnöki Tanács helyettes elnöke volt. Az MSZMP Központi Bizottsága tagja 1966. december 3. és 1989. szeptember 1. között, 1975-től 1987. június 23-i lemondásáig a Politikai Bizottság tagja is volt. 1970–1974. március illetve 1982 és 1984 között az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottság tagja volt, 1982. szeptember 10-ig az Országos Közművelődési Tanács alelnöke. 1963. február 24-étől országgyűlési képviselő volt, előbb a Hazafias Népfront budapesti listáján, 1967. március 19-étől Budapest 14. számú, 1975. június 15-én Budapest 15. számú, 1980. június 8-án Vas megye 6. számú egyéni választókerületében, 1985. június 8-án, az országos listán szerzett mandátumot.