Budapest, 1923. augusztus 22.

Apja vasúti váltóőr, majd kalauz volt. Négy polgári osztályt végzett, majd egy évig áruházi kifutó, 1938-tól kereskedőtanonc, majd segédként dolgozott. 1943–1944-ben kőművesek mellett segédmunkás, majd pesthidegkúti községi kézbesítő. 1944. májusban önként jelentkezett a hadseregbe, 1944. októberben frontszolgálatra vitték, hadifogságba esett, ahonnan 1945 őszén jött haza. 1946-ban a Bammert gyárban szegecselő gépmunkás, belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1949-ben az MDP IV. kerületi pártbizottság munkatársa lett, majd a Budavidéki Posztógyárban párttitkár. 1950-1951-ben a IV. kerületi pártbizottság agitációs és propaganda osztály titkára, elvégezte az egy éves pártiskolát. 1951. februártól az MDP II. kerületi pártbizottság szervező titkára, később a Danuvia Fegyvergyár párttitkára volt. 1954-ben került a vidéki pártapparátusba, az MDP Veszprémi járási pártbizottság első titkára, 1955-től az MDP Veszprém megyei pártbizottsági titkára, 1955. decembertől első titkár, más forrás szerint csak 1956. november 7–17. között volt első titkár. 1957. januárban került a Veszprém megyei Rendőrkapitányság állományába, előbb főkapitány-helyettes, majd főkapitány volt, 1958. júniusban kinevezték a Belügyminisztérium Kormányőrség parancsnokává, 1959. áprilisban alezredes, 1962. márciustól ezredes, 1983-ban rendőr altábornagy rendfokozatban dolgozott.