Polgár, 1915. november 17.

Szülei gazdasági cselédek voltak. Hat elemi osztályt végzett, a második világháborúban elesett férjével együtt cselédeskedtek egy Tiszadada melletti tanyán. 1945-ben a földreformkor kapott 7 kat. holdon gazdálkodott 1952. januárig, akkor földjével együtt belépett a tiszadadai Béke Termelőszövetkezetbe. 1946-ban lett a Szociáldemokrata Párt tagja, a pártegyesítéskor átigazolták az MDP-be, 1952-ben elvégzett egy három hónapos pártiskolát. A tsz párttitkárává választották, a termelőszövetkezet 1956. decemberben felbomlott. 1956. novembertől nyolc hónapig az MSZMP községi titkára, a tsz 1957. novemberi újjáalakításakor a szövetkezet alapító tagja volt. Ismét párttitkár lett, 1958. április 16-án tsz-elnöknek választották meg. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront Szabolcs-Szatmár megyei listáján parlamenti képviselővé választották.