Budapest, 1926. szeptember 5.

Apja lakatos segéd volt. Négy évig mezőgazdasági középiskolába járt, majd bevonulás előtt szerszámkészítő segéd volt. 1950. áprilisban lett hivatásos tiszt, alosztály-parancsnoki tanfolyamot, 1951-ben ezredparancsnoki tanfolyamot végzett, 1953-1957-ben a Frunze Katonai Akadémián tanult. Század-, 1950-től  zászlóaljparancsnok, majd1951-től hadosztály hadműveleti osztályvezető. 1957-től a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnokának általános helyettese, majd 1961. szeptemberben a ZMKA parancsnoka hadműveleti harcászati és tudományos helyettese volt. 1947-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, MDP, majd MSZMP tag volt. 1962 és 1966 között, majd 1968-1973-ban az 5. hadsereg törzsfőnöke, 1973-tól 3. hadtestparancsnok. 1977-től 1980-ig a Magyar Néphadsereg Hadtápfőnöke, a honvédelmi miniszter helyettese. 1981. decemberi nyugdíjazásáig a Magyar Néphadsereg Vezérkar hadműveleti csoportfőnökség foglalkozási és tervező helyettesként szolgált.