Gyula, 1927. október 7. – Budapest, 2007. május 22.

Apja géplakatos volt. Négy polgárit végzett, szerszámkészítő szakmát tanult, 1949-ben lett hivatásos katonatiszt. 1961-ben végezte el a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát.

Tíz évig ezredparancsnok és hadosztály törzsparancsnok, volt, majd két éven át az Országos Légvédelmi Parancsnokságon légvédelmi tüzér törzsfőnök. Hét esztendőt töltött el hadosztályparancsnoki beosztásban, négy évig országos légvédelmi parancsnok; 1983-ban kinevezték a Magyar Néphadsereg honi légvédelmi és repülő parancsnokává, 1988. novemberben, mint az MN repülő légvédelmi és repülő csoportfőnöke miniszterhelyettesi beosztást kapott. Altábornagyi rendfokozatba 1982-ben nevezték ki. 1966-ban, a Szovjetunióban légvédelmi összfegyvernemi tanfolyamot végzett. Az MSZMP Néphadseregi Bizottságának tagja.  Országgyűlési képviselő volt 1975. június 15. és 1985. április 19. között, előbb Veszprém megye 7. számú, 1980. június 8-án Veszprém megye 9. számú egyéni választókerületében szerzett képviselői mandátumot. 1946-ban lett a Magyar Kommunista Párt tagja, MDP, majd MSZMP tag volt.