Pozsony, 1917. február 27. – Veszprém, 2000. április 12.

 Értelmiségi családban született, apja gimnáziumi tanár, a Veres Pálné Leánygimnázium igazgatója volt. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte, az 1935/36. és 1936/37. tanévben a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán tanult, letette az első szigorlatot. 1937. szeptembertől a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vegyészmérnöki osztályának volt hallgatója. 1941-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 1940 szeptember 1-jétől a Műegyetem Szervetlen Kémiai Tanszékén dolgozott, mint kisegítő tanársegéd, 1941. január 1-jétől díjas gyakornok, 1941. április15-től tanársegédként, 1946. április 1-jétől adjunktus beosztásban. 1944. januárban a Központi Híradó Iskolára vezényelték híradó mérnöki tanfolyamra, majd 1944. októbertől Pécsett, a VI. hír zászlóaljnál katonáskodott. 1944. december 28-án Münchenbe került. 1945. májusban amerikai hadifogságba esett, 1946. januárban tért haza. 1946/47-ben laboránsképző tanfolyamon és a Műegyetemi Dolgozók Vegyipari Középiskolájában tanított. 1947. szeptembertől az Állami Műszaki Főiskola keretében szervetlen kémia és mennyiségi analízis és elméleti kémiai analízis tárgyakat oktatott. 1946. áprilisban a Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének lett tagja, 1950-től a Vegyipari Munkások, majd a Pedagógus Szakszervezet tagja volt. 1946 decemberében belépett a Független Kisgazdapártba, de 1947 januárjában kilépett és 1947 áprilisában a Szociáldemokrata Párt tagja lett, 1948. júniusban MDP tag lett. 1949 áprilisában a tagfelülvizsgálat során kizárták, 1955. októberében ismét felvételt nyert a Magyar Dolgozók Pártjába, később az MSZMP tagja.

1949 szeptemberében áthelyezték a Nehézvegyipari Kutató Intézethez osztályvezetőnek, majd az Intézet műszaki főosztályvezetője lett. 1949 szeptemberében megbízták a Szervetlen Kémia előadások megtartásával az akkor még Nehézvegyipari Karon, majd 1950 szeptemberében tanszékvezető intézeti tanárnak nevezték ki az Analitikai Kémiai Tanszékre. 1953. januártól a Veszprémi Vegyipari Egyetem tanszékvezető docense, 1957. októbertől az Analitikai Kémiai Tanszéken egyetemi tanár.  1958-tól 1963-ig tanszékvezető egyetemi tanár az Analitikai Kémiai Tanszéken, majd ugyanilyen minőségben a Radiológiai Tanszék vezetője  1978-ig, 1982-ig egyetemi tanár volt. Országgyűlési képviselővé 1958. november 16-án a Hazafias Népfront Veszprém megyei listáján választották meg, bekerült a Veszprémi Város Tanács tagjainak sorába is.