Pécsbánya, 1908. november 26. – Pécs, 1980. augusztus 30.

Apja bányász volt. Hat elemi osztályt végzett, majd 1922 és 1925 között ácstanonc volt, a segédlevél megszerzése után állást nem kapott, ezért ő is bányamunkát vállalt. 1926-tól takarító, majd csillés, 1927-től segédvájár, 1930-tól vájár volt az Első Dunagőzgajózási Rt  pécsi András-aknai Bányájában. Bekapcsolódott a bányászszakszervezet tevékenységébe, tagságát megszakításokkal tudta fenntartani.  1945-ben lett tagja a Magyar Kommunista Pártnak, MDP, majd MSZMP tag; a párt helyi rendező gárdájának tagja, 1948-ban parancsnoka volt. 1948-ban élmunkás kitüntetést, 1949-ben Kossuth-díjat kapott. 1949-től a Meszhart pécsi szénbányában termelési felelős volt. 1950-ben kilenc hónapig munkásbíró. 1950-től négy esztendőn át megyei tanácstag, három esztendeig az MDP Baranya megyei pártvégrehajtó-bizottság fegyelmi bizottságának tagja. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront Baranya megyei listáján pótképviselővé választották, behívására 1956. augusztus 3-án került sor. 1958-ban vonult nyugdíjba mint csapatvezető vájár.