Kaposszerdahely, 1915. március 19. – Budapest, 1988. október 30.

Földmunkás szülők gyermeke. Tizennégy éves korától uradalomban segédmunkásként dolgozott, majd cipész tanuló lett Kaposváron. 1933-ban szabadult fel, Somogycsurgón, majd 1934-től Budapesten kismestereknél, majd a Kaszinó Cipőgyárban dolgozott. 1936-tól segédmunkás a Fischer tükörgyárban. 1937-től kezdve újból szakmájában alkalmazták a Terri cipőüzemben, 1938-tól különböző cipőüzemekben dolgozott 1945-ig. 1937-ben egy ideig tagja volt a bőrös szakszervezetnek. 1945-ben lépett be a Szociáldemokrata Pártba, 1948. júniustól MDP tag, 1956 novemberétől MSZMP tagja volt. 1945-től 1948. februárig a VIII. kerületi elöljáróságnál dolgozott, mint lakásügyi előadó. 1948-ban a pártegyesítés előtt néhány hónapig az SZDP VIII. kerületi titkára, majd 1949 végéig az MDP kerületi szervezőtitkára volt. Hét hónapig az MDP XVI. kerületi  Bizottság titkára, majd 1950-ben egyéves pártiskolára került. 1951-től 1952-ig az MDP Budapesti Pártbizottság szervezési osztályán, mint helyettes vezető dolgozott majd három éven át az MDP  III. kerületi Bizottság első titkára, 1955. szeptember 1-jén a VIII. kerületi Bizottság első titkárává választották. 1950. május 31-én az MDP Központi Vezetőségének póttagjává, 1951. március 1-jén a KV rendes tagjává választották. 1957. januártól ideiglenes pártszervező a IX. kerületben, majd 1957. március 6-ától 1977. június 30-ig a VIII. ker. Tanács VB elnöke volt. 1962-től az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottság tagja volt. 1955-ben leérettségizett, 1961-ben elvégezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi tanulmányait. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront országos listáján pótképviselővé választották, behívására 1955. november 15-én került sor. Mandátumát a következő ciklusban is megőrizte, 1962. november 5-ig volt a törvényhozás tagja.