Mátészalka, 1887. november 19. – Mátészalka, 1978. november 5.

Középparaszti családból származott, szülei, 20 kat. holdon gazdálkodtak. A hat elemi elvégzése után apja gazdaságában dolgozott. 1907-ben kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol szénbányákban, majd a vasútnál kapott munkát. 1908 szeptemberében hazatért,  besorozták katonának. Egy év múlva egészségügyi okok miatt leszerelték. 1914 márciusában újra kiment az Egyesült Államokba, egy famegmunkáló kisüzemben helyezkedett el New Brunswickban. 1920 decemberében végleg visszatért Magyarországra. Földműveléssel foglalkozott, 1926-tól az apjától és felesége szüleitől örökölt 11 kat. hold földön gazdálkodott. 1944 őszén belépett a Független Kisgazdapártba, a helyi szervezet elnökévé választották. 1945. január 8-tól a Mátészalkai Nemzeti Bizottság tagja. 1945. november 4-én a Szabolcs és Szatmár-Bereg vármegyei választókerületben nemzetgyűlési képviselővé választották. 1946. november 28-án lemondott a mandátumáról, mert 1946 augusztusában kinevezték Szabolcs, illetve Szatmár-Bereg vármegye főispánjává. Utóbbi tisztségéből 1948. szeptember 7-én felmentették, majd 1949-ben Szabolcs vármegye éléről is leváltották. A közigazgatásból való eltávolítása után visszatért a mezőgazdaságba, családi birtokán gazdálkodott. 1952-ben földjéből 8 kat. holdat önként felajánlott az államnak, később maga is belépett a helyi termelőszövetkezetbe. 1956. október 27-én megválasztották a Mátészalkai Járási Nemzeti Bizottság elnökévé. 1958-tól nyugdíjas,  háztáji földjét évtizedekig megművelte.