Szurduk, 1906. augusztus 2.

Értelmiségi családban született, apja jegyző volt Kötegyánban. Elemi iskoláit Bethlenben végezte, majd Kolozsvárott és Békéscsabán járt középiskolába, 1924-ben utóbbi helyen érettségizett. Orvosegyetemi tanulmányait Szegeden végezte, 1930-ban avatták orvosdoktorrá, 1926-ban két félévig a bécsi egyetemen folytatott orvosi tanulmányokat. 1931-ben a szegedi Stomatológiai Klinikán fogorvosi végzettséget szerzett, a következő évben magánrendelőt nyitott az alföldi városban. 1942-ben, a fővárosban községi orvosi tanfolyamot végzett, 1943-ban kinevezték Körösladányba községi orvosnak. 1950-ben helyezték át Békésbe, járási tisztiorvos lett. Hathetes szakszervezeti iskola elvégzése után, 1953-tól Békés Járási Tanács egészségügyi csoportvezető orvos beosztásban dolgozott. 1945-ben lépett be a Szociáldemokrata Pártba, tagja lett az orvos-egészségügyi szakszervezetnek. 1948-ban az MDP, 1957-ben az MSZMP tagja lett. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront Békés megyei listáján országgyűlési képviselővé választották meg.