1903

A Bihar vármegyei nagylétai járásban volt főszolgabíró 1944-ben. A község felszabadítása után tevékeny részt vállalt a járás gazdasági, társadalmi, politikai életének újraindításában. Tagja lett az MKP-nak. Nagylétán a nemzeti bizottság 1944. december 19-én tartott alakuló ülésén, a jelenlévők – a község, illetve a járás hivatalinak tisztségviselői, a két helyi felekezet lelkészei és a lakosság különböző társadalmi rétegeinek képviseletében megjelentek –választották meg képviselőjüknek az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1945. február 17-én Berettyóújfaluban, a vármegyei nemzeti bizottság megalakulásakor, a pártok jelenlévő képviselői egyhangúan fogadták el jelölését a megye alispáni tisztségébe. A földreform egyik aktív irányítója volt.