Mezőkeresztes, 1896. június 26. – Miskolc, 1974. október 12.

Gazdagparaszti családból származott, szülei 40 kat. holdas parasztok voltak. Hat elemit, mezőgazdasági szakiskolát és téli gazdasági iskolát végzett. 46 kat. holdon gazdálkodott. 1932-ben belépett a Független Kisgazdapártba, a helyi szervezet elnöke. 1933-ban Tildy Zoltán mellett korteskedett a mezőkeresztesi időközi választáson. Az 1930-as évek végén részt vett az arany- és ezüstkalászos tanfolyamot végzett gazdafiatalok mozgalmában; Borsod vármegyei szervező. Belépett a Magyar Parasztszövetségbe, a mezőkeresztesi szervezet elnöke. A helyi legeltetési társulat és a hegyközség vezetője. A református egyházközség presbitere. 1945. április 3-ától a Borsod vármegyei törvényhatósági bizottság tagja. 1945. november 4-én a Borsod-Gömör, Zemplén és Abaúj vármegyei választókerületben nemzetgyűlési képviselővé választották. Az 1947. évi országgyűlési választásokon is elindult, de nem került vissza a parlamentbe. Mandátuma lejárta után 40 kat. hold földjén gazdálkodott tovább. Kuláknak nyilvánították, birtokát a hatalmas adó- és beszolgáltatási terhek miatt 1949-ben haszonbérbe felajánlotta a helyi termelőszövetkezetnek. Adó- és beszolgáltatási tartozásai miatt több ízben megjárta a kistarcsai internálótábort. Apjától örökölt házát államosították. 1956. októberben józanságra és a rend megőrzésére intette gazdatársait. Haláláig felesége 436 négyszögöles belterületi telkén kertészkedett.