Kutas, 1922. július 26.– Budapest, 2008. szeptember 18.

Szegényparaszti családban született, apja juhász, majd uradalmi alkalmazott volt. Szigetváron járt elemi és polgári iskolába, majd Kaposváron kereskedelmi iskolában érettségizett. 1940-től a Futura alkalmazottja volt. Később beiratkozott a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, tanulmányai mellett könyvelőként és adminisztrátorként dolgozott a Seidner Nyomdánál, az Európa Nyomdánál illetve Pöhl Henrik gabona-nagykereskedőnél. 1943-ban lépett be a Magyar Parasztszövetség főiskolás szakosztályába, majd csatlakozott a fővárosi ifjúkommunistákhoz. 1944-ben a Györffy-kollégistákkal együtt részt vett a fegyveres nemzeti ellenállási mozgalomban. 1945. januárban lépett be a Magyar Kommunista Pártba, hamarosan a párt egyik vezető ifjúságpolitikusa lett. 1945. szeptemberig a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség gazdasági osztályvezetője, elvégezte a három hónapos pártiskolát. 1945. szeptembertől az MKP Ifjúsági Titkárságán dolgozott, de a párt főtitkárságán is teljesített feladatokat. 1946. szeptemberben végzett az egyetemen, 1948. decemberben a közgazdasági doktori címet is megszerezte. 1947. márciushól a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége elnöke, 1948. szeptemberben megválasztották a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége elnöke. 1949-ben a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége főtitkára, majd alelnöke volt. 1947. augusztus 31-én az MKP országos listáján pótképviselő lett, behívására 1948. július 6-án került sor. 1949. május 15. és 1957. május 9. között a Magyar Függetlenségi Népfront Hajdú-Bihar megyei listájáról szerzett mandátumot, 1957-ben megbízatását megszüntették. 1949 őszétől az MDP KV Államgazdasági Osztályán dolgozott alosztályvezetőként. 1951. szeptembertől egy évig az SZKP pártfőiskoláján Moszkvában tanult. Hazatérése után 1956-ig vezető tisztségeket töltött be a pártapparátusban illetve az államigazgatásban. 1952 novemberétől a Minisztertanács titkárságvezetője; 1953. július 4-étől 1954. október 30-ig az Országos Tervhivatal elnöke volt miniszteri rangban, majd könnyűipari miniszter 1955. szeptember 8-ig. 1953. június 28-án bekerült az MDP Központi Vezetőségébe, a politikai bizottságban póttag, 1954. május 30-án rendes tag lett. 1955. szeptember 2-ától KV-titkár, több osztály felügyeletét ellátta. Az 1956. október 23-24-i KV ülésen kimaradt az újjáválasztott politikai bizottságból és a titkárságból. 1957. áprilisban kinevezték a berlini magyar kereskedelmi kirendeltség vezetőjévé. 1960. október 18-án hazarendelték és megbízták a Hungarotex Külkereskedelmi Vállalat vezetésével. 1963. december 7-étől külkereskedelmi miniszterhelyettes, majd 1975. július 17. és 1980. augusztus 1. között államtitkár. 1980. szeptember 18-ától 1985. október 18-ig Magyarország berlini nagykövete volt, hazatérése után nyugdíjazták.