Budapest, 1951. június 17.

1976-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki oklevelet szerzett. Tanulmányainak befejezése után 1977-ig az egyetem híradástechnikai elektronika intézetében dolgozott tanársegédként. 1977-től a KISZ apparátusban tevékenykedett; 1980-ig a Budapesti Műszaki Egyetem KISZ Bizottságának munkatársa, később titkára, majd a KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Osztályának vezetője. 1982-től a KISZ KB titkára, 1987. februárban az MSZMP KB Párt- és Tömegszervezetek Osztálya az MSZMP Budapest XX. kerületi pártbizottság első titkárává javasolta. 1974-ben lett tagja a Magyar Szocialista Munkáspártnak.