Hajdúböszörmény, 1881. június 27. – Hajdúböszörmény, 1959. május 28.

Apja néhány holdon gazdálkodott, de mellette napszámba is járt. A négy elemi elvégzése után, tizenegy évesen cselédnek kellett szegődnie. Az első világháborúban az orosz fronton szolgált. Szülővárosában részt vett az 1918-as polgári demokratikus forradalomban, a Tanácsköztársaság idején a munkástanács tagja és a földrendező bizottság elnöke. 1919 augusztusában a románok letartóztatták, megbotozták, majd internálták. Moldvában, Bukarestben és Brassóban raboskodott, 1920-ban szabadult. Itthon újra letartóztatták, öt hónap vizsgálati fogság után szabadon engedték, de rendőri felügyelet alá helyezték. Napszámosmunkával tartotta el családját. A hajdúböszörményi Magyarországi Szociáldemokrata Párt-szervezetnek megalakulásától, 1931-től tagja, egyik helyi szervezője és vezetője. Jelentős szerepet játszott a városban az 1930-as évek első felében lezajlott ellenzéki akciókban, sztrájkokban. Az MSZDP helyi szervezetének felbomlása után, 1936-ban a Független Kisgazdapártba lépett át, a földmunkásság érdekeinek itt is szószólója maradt. Hajdúböszörmény 1944. októberi felszabadítását követően tevékenyen bekapcsolódott a város politikai életébe. November 7-étől a városi tanács, december közepétől a nemzeti bizottság tagja. Egyik megalapítója és vezetője a Magyar Kommunista Párt hajdúböszörményi szervezetének, pártmegbízásból ő szervezte meg a Nemzeti Parasztpárt helyi szervezetét is, amelynek városi elnöke lett. 1944. december 16-án Hajdúböszörmény képviseletében választották be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Helyet kapott a városi képviselő-testületben is. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon pótképviselő lett, 1947-ben már nem indult. 1947 őszén visszalépett az MKP-be, 1950-től a Magyar Dolgozók Pártja helyi szervezetének vezetője. 1949-ben aktív szervezője, alapítója a helyi Dózsa Termelőszövetkezetnek. 1950-től a városi tanács tagja. 1956 októberében a felkelés idején támadások érték. November 4-ét követően részt vett az MSZMP újjászervezésében.