Kozárd, 1898. június 21. – Balassagyarmat, 1974. május 10.

Apja mezőgazdasági cseléd volt. Az elemi iskola hat osztályát Cserhátszentivánban végezte, majd szülei mellett dolgozott a földeken. Az első világháborúban a 313. honvéd gyalogezred tagjaként az olasz fronton harcolt, sebesülése után tizedesként szerelt le. 1919-ben vöröskatona volt, részt vett a felvidéki hadjáratban. 1926-ban munkát kapott a Válent és Fiai Henger- és Gőzmalom Rt. szécsényi üzemében; előbb gépkezelő, majd kazánfűtő, aztán lisztkiadó, végül gabonaraktáros volt. Munkaköreinek ellátásához 1940-ben kazánfűtő, két évvel később gépkezelő tanfolyamot végzett. 1938-ban ismét katonaruhát öltött, részt vett a felvidéki bevonulásban.

1945 tavaszán belépett a Szociáldemokrata Párt szécsényi szervezetébe; elnök, a járási végrehajtó bizottság tagja. Beválasztották a település képviselő- testületébe, 1946 májusától a szociálpolitikai és közellátási bizottságban is feladatokat vállalt. A földosztás során 1 kat. hold erdőt kapott, amelyet később közös gazdálkodásba adott. 1947. márciustól a szécsényi MKP – SZDP járási összekötő bizottság tagja. 1947. augusztus 31-én az SZDP Heves és Nógrád – Hont vármegyei listáján pótképviselő lett. A szociáldemokraták megbízottja volt a szécsényi választási bizottság mellett. A pártegyesítéskor átvették a Magyar Dolgozók Pártjába, 1948. júniustól 1950-ig az MDP Heves és Nógrád – Hont megyei választmányában is helyet kapott. 1948 nyarán szécsényi földművesszövetkezet elnöke, a Szécsény és Vidéke Hitelbank igazgatósági tagja. Közben a községi beszolgáltatási és cséplési bizottságban is szerepet vállalt. 1949. január 27-én néhány hétre bekerült a törvényhozásba. 1949. augusztus 25-én beválasztották a vármegyei törvényhatósági bizottságba. Mandátumának lejárta után megvált a malomban végzett munkájától; előbb néhány hónapig árukezelő a szécsényi dohányelosztóban, majd a járási tanács begyűjtési felelőse. 1950-től 1971-ig városi tanácstag, egy időben a végrehajtó bizottság elnökhelyettese. 1954 és 1956 között lakóhelyén növénytermesztési mezőgazdasági tanfolyamot végzett. 1956 őszén néhány hétre felfüggesztették állásából, de december végén újra elfoglalhatta járási tanácsi munkahelyét. 1963. márciustól tanácselnöki kinevezést kapott. 1964 augusztusában nyugdíjazták.