Pécs, 1930. január 27.

1948 és 1951 között elvégezte a Pécsi Tanárképző Főiskolát. A Pécsi Tudományegyetem marxizmus-leninizmus tanszékén tanársegédi beosztásban dolgozott, majd adjunktus lett. 1954-től 1957-ig az ELTE Lenin Intézetében tanult, majd az MSZMP Baranya megyei pártapparátusában dolgozott, az egyetemi pártbizottság titkára, majd az MSZMP Pécs városi Pártbizottság osztályvezetője volt. 1971–1972-ben a Pécsi Városi Tanács elnöke, majd a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkára, 1972-ben az Országos Béketanács alelnöke. 1975. március 22. és 1985. március 28. között tagja volt az MSZMP Központi Bizottságának. 1980. június 8-án Baranya megye 10. számú egyéni választókerületében parlamenti képviselővé választották meg. 1983. júniusban korkedvezményes nyugdíjba vonult, ekkor a HNF OT alelnökévé jelölték.