Balkány, 1917. szeptember 4.

Jómódú családban született, apja nagybérlő volt. Reálgimnáziumban, Debrecenben érettségizett, majd egy évig a Német Technikai Főiskolán tanult Brünnben. Hazajövetele után épületlakatos szakmát tanult. 14-17 éves korában a Sómér-cionista mozgalomban tevékenykedett. 1939–1940-ben katona, 1941-től munkaszolgálatos. 1943-ig, mint épületlakatos különböző helyeken dolgozott, majd kereskedelmi ügynök volt 1945-ig. 1936-ban került kapcsolatba az illegális kommunista párttal, 1937-ben belépett a vasasszakszervezetbe, megszervezte a debreceni ifjúsági csoportot. 1938-ban, a fővárosban lépett be a Szociáldemokrata Pártba, a VI. kerületi SZDP ifjúsági mozgalmában tevékenykedett. 1941-től az illegális kommunista párt tagja. 1942 őszén az ifjúsági mozgalom újjászervezését kezdte meg. 1944 júliusában letartóztatták, és 12 évre ítélték. 1944 novemberében Németországba való szállítása közben megszökött, a kommunisták ifjúsági összekötője lett, bekapcsolódott a fegyveres ellenállás szervezésébe. 1945-ben tagja lett a Magyar Kommunista Pártnak, öthónapos pártiskolát végzett, majd a MADISZ országos titkára volt. 1946-ban az MKP KV Szervezési Osztályára került, előbb instruktor, 1948. júliustól osztályvezető helyettes, majd az MDP Budapesti Bizottság politikai munkatársa. 1949. július 28-ától 1952. augusztus 1-jéig, az MDP Baranya megyei Pártbizottság első titkára volt. Ezután a Kohó-és Gépipari Minisztérium Termelési Főosztályának vezetője lett. 1955. júniustól a Ganz Vagon- és Gépgyár párttitkára. A Budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett.  1956. novembertől az MSZMP Budapesti IIB- tagja, 1957. januártól az IIB politikai munkatársa, áprilistól augusztusig a Budapesti Pártbizottság ipari és közlekedési osztályának vezetője, majd politikai munkatársa volt.1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront Pest megyei listáján országgyűlési képviselővé választották. 1957-től 1977-ig a külkereskedelemben dolgozott.