Erzsébetfalva, 1908. május 29. – Budapest, 1994. február 17.

Lengyel eredetű családból származott, apja kútásó volt. Hat elemit végzett. Tizenkét éves korától különböző erzsébeti gyárakban dolgozott segédmunkásként, leghosszabb ideig 1924-től 1938-ig a Helvei Tibor vegyészeti gyárban, mint vegyimunkást alkalmazták. 1924-ben belépett a Magyarországi Vegyészeti Munkások Országos Szövetségébe, majd egy év múlva a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1930-tól az illegális kommunista párt tagja. 1938-tól a vegyipari szakszervezet titkára, de még ez évben kommunista röplapok szerkesztéséért öt hónap börtönbüntetésre ítélték. 1940-1942-ben újra szakszervezeti funkcionárius, a vegyipari szakszervezet titkára. 1942-ben ismét letartóztatták és elítélték, 1944-ben szabadult. A német megszállás idején bujkált.

1945 elején a Budapest IX. kerületi nemzeti bizottság tagja. Rövid ideig a Nemzeti Segélynél dolgozott, majd részt vett a Vegyipari Dolgozók Szabad Szakszervezetének az újjászervezésében, 1949-ig a szakszervezet főtitkára. 1948 októberében, a szakszervezetek XVII. kongresszusán bekerült a Szaktanács Központi Vezetőségébe. 1945 és 1949 között a Vegyipari Munkás című lap felelős szerkesztője. 1945. április 2-án a szakszervezetek képviseletében Budapesten beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Október 7-től a fővárosi törvényhatósági bizottság tagja. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon az MKP nagy-budapesti listájáról jutott be a törvényhozásba, 1947. augusztus 31-én az MKP illetve 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront országos listájáról jutot be a törvényhozásba, 1953. március 18-ig folyamatosan parlamenti képviselő. 1949 októberétől 1950 márciusáig az Országos Munkabér-megállapító Bizottság elnöke. 1950 márciusában áthelyezték a Külügyminisztériumba, előbb az elnöki főosztály vezetője, majd a pekingi magyar követség tanácsosa. Itt kezdte el levelező tagozaton a Külügyi Akadémiát; öt év múlva szerzett diplomát. Rövid bukaresti kitérő után, 1954. november 25-től 1963. január 12-ig követ, illetve nagykövet Finnországban. 1963. január 12-től 1969. december 9-ig a moszkvai magyar diplomáciai képviselet vezetője, egyidejűleg Pakisztánba is akkreditálták. 1972-ben ment nyugdíjba. 1962. november 24-étől 1970. november 28-ig tagja volt az MSZMP Központi Bizottságának.