Budapest, 1922. szeptember 9. – Budapest, 2006. január 11.

Apja kereskedő volt. 1945-ben fejezte be a közgazdaságtudományi egyetemet, közgazdász oklevelet szerzett. 1944. májusban munkaszolgálatra vitték, 1944. novemberben megszökött és bujkált. 1945. februártól a Magyar Kommunista Párt tagja, előbb tisztviselő volt, majd a Belügyminisztériumban rendőrnyomozó. 1945 nyarától a MAFIRT alkalmazottja, majd a Magyar-Szovjet Társaság titkára. 1946. júniusban lett a MKP KV Államgazdasági Osztály politikai munkatársa, majd ugyanott osztályvezető. 1948 tavaszán kinevezték az Iparügyi Minisztérium Üzemgazdasági Főosztály élére, majd csoportfőnökként a nagyüzemi államosítások egyik végrehajtója volt. 1949. július 1-jétől a Népgazdasági Tanács titkára, majd 1952. decembertől a Minisztertanács Terv-, Pénzügyi és Kereskedelmi Titkársága vezetője első miniszterhelyettesi beosztásban. 1953-1954-ben, majd 1961 és 1968 között az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, később főosztályvezetője volt. 1954-1955-ben a Külkereskedelmi Minisztérium prágai külkereskedelmi kirendeltség vezetője volt. 1955-től 1957-ig a pénzügyminiszter helyettese, majd első helyettese. 1957-től 1961-ig Magyarország hazánk állandó képviselője a Genfben működő nemzetközi szervezetek mellett, az ENSZ-delegáció tagja. 1968-tól a Minisztertanács Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Titkársága vezetője, miniszterhelyettesi beosztásban. 1980. április és 1986. február között római nagykövet, Máltába is akkreditálták. Hazatérése után nyugdíjazták. Az MSZMP KB Közgazdasági Munkaközösség tagja, a Tudománypolitikai Bizottság tagja volt. A Magyar Közgazdasági Tanács külgazdasági szakosztályának tagja, részt vett a Külpolitika és a Külgazdaság c. folyóirat szerkesztőbizottságának munkájában is. 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront országos listáján választották a törvényhozás tagjává. A közgazdasági- tudományok doktora fokozatot 1988-ban nyerte el.