Parád, 1920

Munkáscsaládban született, apja üvegfúvó volt. Hat elemi osztályt végzett, majd apja foglalkozását tanulta ki. 1930-1940-ben a Parádi Üveggyárban tanuló, majd segédlevelet szerzett. 1940-1941-ben a Sajószentpéteri Üveggyárban, szakmájában dolgozott. 1944. októbertől 1945. márciusig katona volt. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba; visszament a Parádi Üveggyárba, beválasztották az üzemi bizottságba. Parádon a nemzeti bizottság tagja és MADISZ szervező volt, három hónapos szakszervezeti iskolát végzett. 1948-ban kinevezték az üzem igazgatójává. 1949-től 1951-ig a Gazdasági és Műszaki Akadémia építőanyag-ipari szakán tanult, majd a Könnyűipari Minisztériumban főosztályvezető. 1952-ben az Építőanyagipari Minisztériumhoz került. 1952 decemberétől a Minisztertanács Hivatalánál építőanyag-ipari előadó.  1953-ban megbízták az Építésügyi Minisztérium Üvegipari Igazgatóság vezetésével. 1953 decemberétől építésügyi miniszterhelyettes, megbízatása alól 1968-ban mentették fel. 1968 és 1979 között az Üvegipari Művek vezérigazgatója.