Szentes, 1915. szeptember 5.–Budapest, 1993. március

Apja kubikus volt. Hat elemit végzett, 1939-ig mezőgazdasági cseléd és kubikus volt. 1937-től a Földmunkás Szakszervezet tagja, 1938-ban beválasztották a szakszervezet vezetőségébe. 1943-ban lépett be a Szociáldemokrata Pártba, a szentesi szervezet végrehajtó-bizottsági tagja lett. 1944-ben 3 hónapot töltött a szovjet fronton, később hadifogságba esett, csak 1945-ben tért haza. A földreform során 5 kat. holdat kapott, amit 1949-ben visszaadott. Belépett a Magyar Kommunista Pártba, megválasztották a Földmunkás Szakszervezet Csongrád megyei járási, majd megyei titkárává. 1946-ban az MKP szentesi titkára. 1948. áprilistól Szentes város polgármestere. 1949. januártól az MDP KV Mezőgazdasági Osztályán politikai munkatárs, majd 1950. júliustól ugyanott a szervezési és információs alosztály vezetője volt. 1951-1952-ben elvégezte a Mezőgazdasági Akadémiát. 1953. februárban  földművelésügyi miniszterhelyettessé és az ÁMG Főosztály vezetőjévé nevezték ki. Beosztásából 1960-ban mentették fel, ezt követően a MÉM Kiállítási Irodájának igazgatója volt.