Nagyszöllős, 1911. november 17. – Budapest, 1987. június 4.

Munkáscsaládból származott. Apja szabó, az első világháború kitörésekor érkezett vissza a családjával Amerikából Budapestre, ahol egy katonai ruhagyárban dolgozott. 1918 után mint foltozószabó otthon dolgozott.

1928-ban kereskedelmi érettségit tett. Ezután egy rövidáru-kereskedésbe került irodai gyakornoknak. Az 1930-as években segédkönyvelő egy posztó-nagykereskedésben, később a cég VIII. kerületi Ördög Szövőüzemének a vezetője. Esti tanfolyamon textiltechnikussá képezte magát, és a cég megszűnése után szövőmunkásként helyezkedett el különböző gyárakban. 1940 és 1944 között többször volt munkaszolgálaton.

1928-tól részt vett a munkásmozgalomban; 1936-ban belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Párt VI. kerületi szervezetébe. 1939 és 1944 között hosszabb-rövidebb időre többször behívták munkaszolgálatra. 1944. március 19-én elhagyta a fővárost, és Gyöngyösön telepedett le; 1945-ben ő szervezte újjá a Szociáldemokrata Pártot a városban. Pártjától megbízást kapott előbb a gyöngyösi, majd a Heves megyei titkárság vezetésére.

1945 után felrendelték a fővárosba. Az SZDP központjában dolgozott, előbb a vidéki titkárság helyettes vezetője, majd 1946. márciusban átvette a titkárság vezetését. 1945. június 24-én beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon, 1947. augusztus 31-én és 1949. május 15-én az SZDP illetve a Magyar Függgetlenségi Népfront Heves és Nógrád–Hont megyei választókerületében mandátumhoz jutott. 1948. márciusban bekerült az SZDP vezetőségébe, majd a pártegyesítés után, 1951. március 1-jéig az MDP Központi Vezetősége tagja és a KV szervezési osztályának helyettese vezetője, később a Heves megyei pártbizottság titkára. 1950-től osztályvezető, majd főosztályvezető-helyettes a Könnyűipari Minisztériumban. Beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetemre, de három év után abbahagyta tanulmányait. 1957-től 1963. december 5-ig az MSZMP KB Ipari és Közlekedési Osztályának a vezetője. 1958. november 16. és 1985. április 19. között megszakításokkal újra országgyűlési képviselő; előbb a Hazafias Népfront Heves megyei listájáról, 1967. március 19. és 1975. április 11. között Heves megye 10. számú egyéni választókerületéből, 1978. október 8-ától Budapest 2. számú egyéni választókerületében szerzett mandátumot. Az 1985. évi választásokon jelölték, de ezúttal nem jutott be az Országgyűlésbe.

1957. február 26-ától 1980. március 27-ig az MSZMP Központi Bizottsága, 1962–1970-ben az államgazdasági, majd a gazdaságpolitikai bizottság tagja. 1963. december 5-étől 1966. december 5-ig KB-titkár. 1966. december 7-től belkereskedelmi miniszter. 1964 és 1966, valamint 1976 és 1978 között az Országos Idegenforgalmi Tanács elnöke. 1976. október 29-én belkereskedelmi miniszterként nyugalomba vonult. Nyugdíjasként az Üvegipari Művek vállalati felügyelőbizottságának az elnöke volt.