Püspökladány, 1933. szeptember 11.

 Napszámos családban született. Elemi és általános iskoláit szülőhelyén végezte, majd középiskoláit a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban kezdte, a Petőfi Sándor Népi Kollégium lakója volt. A fővárosban, a Szovjet Ösztöndíjas Intézetben érettségizett, majd 1953-tól Moszkvában tanult. 1959-ben szerzett oklevelet diplomáciai szakon a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében. A Külügyminisztériumba került, 1960-ig előadó, majd 1962-ig főelőadó beosztásban dolgozott. 1962-ben három évre a berlini magyar nagykövetség III. titkára lett. 1964-ben egyetemi doktori címet szerzett a budapesti Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen. 1965-től az MSZMP KB Külügyi Osztályának referense, 1974-1975-ben külügyi osztályvezető-helyettes. 1975-ben ismét Berlinbe küldték, április 3-án kinevezték a magyar nagykövetség vezetőjévé. 1978-ban Moszkvába került, ahol 1978. május 16-ától 1982-ig vezette a magyar diplomáciai képviseletet, rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangban. Hazatérése után az MSZMP KB Külügyi Osztályának vezetője volt 1982. június 23-ától 1983. július 6-áig, majd hat esztendőn keresztül, 1983. július 6-ától 1989. március 29-ig a KB külügyi titkára. 1951-től 1956-ig a Magyar Dolgozók Pártja, 1956–1989-ben a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja volt; az MSZMP Központi Bizottságába 1978. április 20-án kooptálták; 1988. decembertől a KB Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bizottság tagja volt. Országgyűlési képviselővé 1985. június 8-án Hajdú-Bihar megye 5. számú egyéni választókerületében választották meg. A parlament Külügyi Bizottságának elnöke 1989-ig, a törvényhozás MSZMP-csoportjának vezetője 1988. szeptember 30-ától 1989. márciusig. 1989. március 10-én megválasztották az Országgyűlés elnökévé. Az 1989 nyarán megszervezett pártelnökségbe és a politikai intéző bizottságba már nem került be. Az 1989. szeptemberben módosított alkotmány értelmében 1989. október 23-án ő kiáltotta ki a Magyar Köztársaságot; az Elnöki Tanács megszűnte miatt 1989. október 23-tól 1990. május 2-áig Magyarország ideiglenes köztársasági elnöke volt. 1989 októberétől 2002-ig a Magyar Szocialista Párt tagja; 1990-től 2002-ig ismét országgyűlési képviselő előbb Hajdú-Bihar megye 6. számú választókerületében szerzett mandátumot, majd 1998-ban az MSZP Hajdú-Bihar megyei területi listájáról került be a törvényhozásba. 1990. május 2. és 1994. június 27. között az Országgyűlés egyik alelnöke, az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának elnöke 1994-1998-ban. 2002ben az MSZP-ből kilépve az Új Baloldal vezetője és országgyűlési képviselőjelöltje volt. Az ún. történelmi Szociáldemokrata Párt elnöke 2003–2005-ben és Európa parlamenti képviselőjelöltje 2004-ben. 1998-tól a Magyarok Világszövetsége tagja.