Balmazújváros, 1926. október 30.

Apja földmunkás, napszámos volt. A hat elemi osztály elvégzése után gazdasági cseléd, 1939-től 1944-ig időszaki munkás, napszámos. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, 1945. márciustól 1946. májusig tagja volt a demokratikus magyar hadseregnek. 1949. januárig a 6 kat. hold juttatott földjükön dolgozott. Ezután három hónapos pártiskolát végzett, majd 1951-ig tanársegéd Zsámbéki Mezőgazdasági Akadémia politikai gazdaságtan tanszékén. Elvégezte az MDP kétéves pártfőiskolát, államvizsgát 1959-ben tett. 1955. augusztusban megbízták az MDP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Agitációs és Propaganda Osztálya vezetésével. 1956. november 4. után az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Ideiglenes Szervezőbizottság elnökhelyettese, majd az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizottsága párt-és tömegszervezeti osztály vezetője, 1961. januárig megyei pártbizottsági titkár. 1961 őszétől 1964. novemberig Moszkvában elvégezte a Társadalomtudományi Akadémiát, a közgazdasági tudományok kandidátusa lett. 1964. november és 1969. október között az MSZMP Központi Bizottság Mezőgazdasági Osztály politikai munkatársa, majd 1966. december 13-ától a Párt-és Tömegszervezetek Osztálya főelőadója. Az MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság titkárává 1969. október 1-jén választották meg. Szabolcs-Szatmár megyei első titkár 1971. szeptember 3. és 1983. június 22. között volt. Funkciójából 1983. májusban nyugdíjazták. Parlamenti képviselő 1975. június 15. és 1985. április 19. között volt, mandátumát mindkét alkalommal Szabolcs-Szatmár megye 13. számú egyéni választókerületében szerezte meg.