Hódmezővásárhely, 1911. február 11.–Debrecen, 1988. június 16.

Munkáscsaládban született. Két polgárit végzett, bognár segédlevelet szerzett. 1926-tól 1933-ig kisiparosoknál dolgozott. 1933-ben bevonult tényleges katonai szolgálatra, majd továbbszolgáló volt, de 1937-ben betegsége miatt leszerelték. Szakmájában munkanélkülivé vált, így a hódmezővásárhelyi Kokrun féle kötő-szövőárú gyárban helyezkedett el, ahol előbb, mint kötő-szövő tanonc majd később, mint segéd dolgozott. 1945 elején önként jelentkezett a hadseregbe, ahonnan 1945 júniusában szerelt le. 1944. novemberben belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1945-ben visszament a Kokrun gyárba, ahol a harisnya üzem vezetője lett, majd vállalatvezető helyettes beosztásban dolgozott, üzemi párttitkár volt. 1948 elején négy hetes közigazgatási tanfolyamot végzett, majd a hódmezővásárhelyi városházán a javadalmi hivatal helyettes vezetője lett. 1948 decemberétől Hajdú vármegye alispánja, 1950. júniustól 1960-ig a Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB elnöke volt;majd nyugdíjazásáig, 1962-ig a SZÖVOSZ elnöki tisztét töltötte be.1956-ban elvégezte a jogi egyetemet, 1951-ben az MDP egyéves pártfőiskoláját. 1951. március 1. és 1954. május 30. között az MDP Központi Vezetősége, 1959. december 5-étől 1962. november 24-ig az MSZMP Központi Bizottság póttagja. 1958. november 16. és 1967. január 28. között a Hazafias Népfront Hajdú-Bihar megye listáján országgyűlési képviselővé választották.