Vámosmikola, 1922. április 25.

Paraszti családban született, apja 6 kat. hold földön gazdálkodott. Hat elemi osztályt végzett. 1939-ben férjhez ment, apósa földjén egyénileg gazdálkodtak. 1953 januárjában belépett a vámosmikolai Vörös Csillag Termelőszövetkezetbe; a növénytermesztő munkacsapatban dolgozott, rövid idő után a munkacsapat vezető lett. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront Baranya megyei listáján országgyűlési képviselőnek választották. 1954-ben tagja lett a Magyar Dolgozók Pártjának; három hónapos pártiskolát végzett. Elnökségi tag lett az MNDSZ járási bizottságában, a földműves-szövetkezetben igazgatósági tagságot vállalt, járási tanácstag és járási végrehajtó bizottsági tag volt. 1956-ban beválasztották a Hazafias Népfront járási elnökségébe, 1957 áprilisától a HNF járási elnöke. 1957. október 1-jétől a Hazafias Népfront járási titkára lett. 1956 decemberében belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba.