Villány, 1914. szeptember 27.

Hat elemit végzett, tizenkét éves korától napszámos volt, majd szőlőművelést vállalt. 1945-ben tagja lett a Magyar Nők Demokratikus Szervezetének. A Tejipari Vállalatnál kapott állást, s juttatott földjüket művelte, de az állami malomban is dolgozott. 1951-ben földjével együtt tagja lett a villányi termelőszövetkezetnek, megválasztották a tsz elnökének. 1953. május 17-én, mint németajkút megválasztották a Magyar Függetlenségi Népfront Baranya megyei listáján országgyűlési képviselővé. Később betegsége miatt kilépett a termelőszövetkezetből, háztartásbeli lett. 1956 októberében részt vett a villányi forradalmi felvonulásban is.