Ruttka, 1911. október 13. – 1989. augusztus

Nyomdász munkakörben dolgozott. 1926-tól a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja, 1930-ban csatlakozott az illegális KMP-hez. Az MTE-ben s a Vasas tornaszakosztályban dolgozott, részt vett a Vörös Segély-mozgalomban. 1942-től a jugoszláv partizánmozgalom számára szervezett csoportokat és szerzett fegyvereket; 1944-ben részt vett az angyalföldi fegyveres ellenállási mozgalomban.  1945-1946-ban a XIII. kerületi rendőrkapitányság helyettes vezetője, majd a Nemzeti Segély XIII. kerületi szervezetének titkára illetve  az MKP XIII. kerületi körzeti titkára .1946. október 1-jétől 1951. március 1-ig az MKP/MDP Központi Vezetőség póttagja, 1946-tól a Budapesti Pártbizottság tagja illetve a XIV. kerületi Bizottság titkára. 1948-1949-ben aaz MDP XI. kerületi Bizottság titkára. 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront nagy-budapesti listájáról országgyűlési képviselővé választották. 1949-1950-ben a Magyar-Szovjet Társaság helyettes főtitkára. 1948-tól a Szabadságharcos Szövetség XI. kerületi szervezetének elnöke. 1948-ban a XI. kerületi Nemzeti Bizottság tagja, 1949-ben a Népfrontbizottság elnöke. 1951-ben fejezte be az MDP egyéves pártiskolát. 1951-től a Beloiannisz  Híradástechnikai Gépgyár Bizottság szervezőtitkára, később a XIII. kerületi Bizotság másodtitkára volt. 1956. szeptember-októberben az MDP KV politikai munkatársa volt.