Szegvár, 1920. november 16.

Hat elemit végzett, majd cseléd volt és kubikus munkát végzett Szászrégenben, Ráckevén és Csíkszeredán. 1941. októbertől katona, 1944. augusztusban Lengyelországba vitték, októberben átment a szovjet csapatokhoz. Fogságba esett, majd 1944. decembertől önkéntes, 1945. április-májusban a demokratikus magyar hadsereg tagja Ausztriában, 1946. márciusban szerelt le. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, 1947-ig Szegváron községi titkár, két hónapos pártiskolát végzett, 1947. januártól Csongrád megyei Pártbizottság káderese, illetve 1949. augusztustól titkára. A két éves pártfőiskola elvégzése után, 1952-től 1954-ig a Heves megyei Pártbizottság első titkára, a Politikai Bizottság helytelen vezetési módszerei miatt leváltotta. Leváltása után Szolnok megyébe került, 1956 decemberéig az MDP törökszentmiklósi járási pártbizottság első titkára volt. 1956. december 9-én lett karhatalmista, majd 1957. június 15-étől jászberényi rendőrkapitány. 1957. október 1-jén az MSZMP Szolnok megyei pártbizottság Párt- és Tömegszervezetek Osztályára került vezetőnek, 1960-ban a megyei pártbizottság titkára lett. 1963-ig ellátta a megyei pártbizottság Párt- és Tömegszervezetek Osztályának, az Agitációs és Propaganda Osztályának, majd 1963 októberétől Ipari, Mezőgazdasági, Pártgazdasági és Ügykezelési Osztályának felügyeletét. 1969. januártól a megyei pártbizottság Párt- és Tömegszervezetek Osztályának, Közigazgatási és Adminisztratív Osztályának felügyeletét látta el. 1964-től a megyei tanácsnak volt a tagja. Felnőtt korában, mezőgazdasági technikumban érettségizett; 1964-ben államvizsgázott a pártfőiskolán. 1953. május 17. és 1962. november 5. között országgyűlési képviselő volt; előbb a Magyar Függetlenségi Népfront Heves megyei, 1958. november 16-án a Hazafias Népfront Szolnok megyei listájáról szerzett mandátumot.