Budapest, 1912. január 14. – Budapest, 1992. január 1.

Munkáscsaládban született, apja lakatos volt. Elemi iskoláit Magyarországon kezdte, majd Szlovákiában, Privigyén folytatta, itt kezdte gimnáziumi tanulmányait is. 1932-ben Kispesten érettségizett. Később – még a háború előtt – elvégezte a felsőfokú textilipari iskolát is. 1933-ban a Kistextben helyezkedett el, itt kitanulta a szövőszakmát. 1934-ben, a Budapesti Pamutgyárban dolgozott, majd behívták katonai szolgálatra. 1938-ban a kőbányai Müller-féle textilgyárban kapott munkát, végül 1941-ben történt letartóztatásáig a Kőbányai Siemens Gyárban dolgozott. 1944-ben egy rádiószerelő kisiparos alkalmazta. Nyolcadikos gimnazista korában kapcsolódott be a kommunista ifjúsági mozgalomba. 1931-től tagja a KIMSZ-nek, illetve az illegális KMP-nek. 1933-ban a KIMSZ külső déli kerületi bizottságában tevékenykedett. 1934-ben a KMP területi bizottságának tagja Kispest képviseletében, 1935-ben a bizottság titkára. 1934-ben baloldali magatartása miatt kizárták a textilszakszervezetből. 1935-ben lebukott, és két hónapra elítélték. 1937 és 1939 között a Magyarországi Szociáldemokrata Pártban működött a kispesti kommunisták egy csoportjával együtt. Részt vett sztrájkok szervezésében. 1940-ben ismét letartóztatták, majd 1941-ben bíróság elé állították, és háromévi börtönbüntetésre ítélték, amelyet a szegedi Csillag börtönben töltötte le. 1944-ben illegalitásban élt. Az 1945 januárjában megalakult kispesti kommunista pártszervezet titkárhelyettese, majd titkára lett. 1945 és 1948 között a Kispesti Nemzeti Bizottság titkára, a helyi képviselő-testület tagja, a Vöröskereszt alelnöke. 1945. április 2-án választották be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1946-1947-ben a BM Népgondozó Hivatalának osztályvezető-helyettese volt, majd a Magyar Kommunista Párt, illetve az MDP budapesti pártbizottságának munkatársa lett. 1948-1949-ben a miniszterelnökség elnöki főosztályát vezette miniszteri tanácsosi rangban. Egyidejűleg az MDP miniszterelnökségi pártszervezetének titkári posztját is betöltötte. 1949-ben a Honvédelmi Minisztériumba helyezték, itt előbb a HM párttitkára, majd a Honvéd Térképészeti Intézet politikai tisztje volt. 1951 és 1955 között a HM Politikai Főcsoportfőnökség VIII. osztályának munkáját irányította. 1956 januárjától október 1-jéig a vezérkar, majd 1957. január 14-ig, nyugdíjazásáig a HM pártbizottságának titkára.