Pátfalu, 1916. Február 8.–Budapest, 1982. április 8.

Értelmiségi családban született, apja községi jegyző volt, majd később 23 kat. holdon gazdálkodott. Elvégezte a soproni főreáliskola első négy osztályát, de anyagi nehézségek miatt ő is beállt a családi gazdaságba. 1940-től a Szabad Szó külső munkatársakén részt vett a szerkesztőség és a Nemzeti Parasztpárt vezetőségének összejövetelein is. Tanyájukon antifasisztákat, kommunistákat és üldözötteket bújtatott. 1943. május 9-étől a Magyar Parasztszövetség Földmunkástagozata országos választmánya tagja. 1944. októberben behívták katonának, hamarosan megszökött és 1945. március végéig bujkált. 1945. áprilisban a Fertőszentmiklósi Nemzeti Bizottságba delegálták. Június 24-étől a parasztpárt tagjaként Sopron megye képviselője lett az Ideiglenes Nemzetgyűlésben. Augusztus 1-jétől győri kerületi párttitkár. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon a Győr és Sopron megyei kerületben pótképviselő lett. 1946. januártól a parasztpárt országos központjában, először a Parasztújságnál, majd három hónapig Kovács Imre személyi titkáraként dolgozott, március 13-án a politikai bizottság, majd az országos vezetőség tagja lett. 1946. március 28-án kinevezték az Országos Földbirtokrendező Tanács tagjává. 1947. május 15. és 1948. május 31. között az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége központi titkára. 1947. augusztus 31-én pótképviselő lett az NPP országos listáján, 1948. augusztus 6-án került be az országgyűlésbe; 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront országos listáján jutott be a törvényhozásba. 1949 júliusától a Zsámbéki Mezőgazdasági Akadémia hallgatója, majd 1950. augusztus 26. és 1954. június 11. között a Földművelésügyi Minisztérium növénytermesztési főosztályán csoportvezető, majd az Országos Vetőmag-felügyelőség munkatársa. 1951-ben belépett a Magyar Dolgozók Pártjába, majd az MSZMP-be. 1960-tól a tudományos Ismeretterjesztő Társulat agrárszakosztályának választmányi munkatársa. 1961-1963-ban a Hazafias Népfront Országos Tanácsa mozgalmi osztályán dolgozott. Eltávolítása után tsz-adminisztrátor, ÁFÉSZ-faiskolai lerakatos, majd fizikai munkás a pestimrei Cséri-telepen. 1969-től a HNF Pest megyei Bizottsága főállású munkatársaként a kertbarátmozgalmat irányította 1975. januári korkedvezményes nyugdíjazásáig.