Bottornya, 1904. szeptember 21.–Budapest,1981. november

Műhímzőnő volt. 1930-tól a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja,  nőszervező a IX. kerületben, 1926-tól az Eszperantó Egyesületben tevékenykedett. 1945 után az SZDP választmányi tagja, az országos nőbizottság, a fővárosi VB tagja, a XIII. kerületi szervezet nőtitkára, majd szervező titkára. A pártegyesítés után az MDP Budapesti Pártbizottság tagja, a törvényhozó csoport vezetőségi tagja. 1949-től a Rico Kötszergyár igazgatója; 1956. októberben állásából felmentették, 1957-ben rokkantnyugdíjas volt. 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront nagy-budapesti listáján országgyűlési képviselővé választották. 1948-ben a XIII. kerületi Nemzeti Bizottság, 1949-től a Budapesti Népfrontbizottság, 1945-1949-ben a főváros törvényhatósági bizottság, 1950-1962-ben a fővárosi képviseleti bizottság, majd a Fővárosi Tanács tagja, négy évig VB-tag volt. 1958-1961-ben a HNF VI. kerületi szervezete elnökségi tagja, majd titkára.