A vatikáni államtitkárság Giombattista Caprara bécsi nunciusnak tolmácsolta VI. Pius pápa véleményét a magyar főpapság törekvéseiről: „A Szentatya amilyen nagy tetszéssel vette tudomásul azon kiváló főpapok buzgóságát és egyházias érzését, akik rajta vannak, hogy püspöki hatáskörük és jogaik minden vonalon visszaállíttassanak, éppen úgy nem érti, hogy a kiváltsággal felruházott szerzetesrendek függését miért akarják maguknak fenntartani vagy legfeljebb csak a helyi főnököknek átengedni. Akár az egyik, akár a másik eset valósul meg, egyik sem lesz tökéletes, mert megsemmisíti a generális főnökök joghatóságát.” A nunciust tette felelőssé, hogy az ilyen törekvések meg ne valósuljanak, s a kánonokban előírt joghatóság újra érvényesüljön Magyarországon.