Az országgyűlés alsóházának két tiszai kerülete a protestáns vallások teljes egyenjogúsítását követelte. Javaslatuk szerint a vallási szabadság alapja az 1606-ban kötött és 1608-ban becikkelyezett bécsi, és az 1645-ben kötött, 1647-ben becikkelyezett linzi békekötés. E kettő tehát, mint nemzetközi szerződés, jusson kifejezésre a hitlevélben, a vele ellenkező későbbi törvényeket és királyi rendeleteket töröljék el; mondják ki a protestáns vallások gyakorlásának teljes szabadságát, az egyházkormányzat, az iskolaalapítás, -fenntartás, a tanrendszer, az egyházi és iskolai alapítványok kezelésének a függetlenítését, a korlátlan polgárjogok gyakorlását; nyíljanak meg a városi, megyei és az országos hivatalok a protestáns felekezetű polgárok részére; a vegyes házasságból származó gyermekeknél a nem kövesse a nem vallását, hacsak a szülők eltérően meg nem állapodtak, ám ebben az esetben a gyermekeknek, nagykorúságuk betöltése után, jogukban áll vallásukat megváltoztatni.