A Helytartótanács 17 965. szám alatt engedélyezte a Pesten letelepedett görögöknek és makedón-románoknak, hogy elszakadjanak a szerbektől, azaz önálló görög egyházközséget alapítsanak, és külön templomot építsenek. → 1792–1930.