Az országgyűlés alsóházának két dunai kerülete ragaszkodott a katolikus vallás előjogaihoz. (A protestánsokat csak „bevett”, de nem egyenjogú felekezetnek tekinti.)