A Helytartótanács egyházi bizottsága új tervet készített a papnevelésről, amely a püspöki kar elképzeléseiből alig tett valamit a magáévá: a szemináriumokat teljesen az államhatalomnak vetette alá, az oktatók kinevezését, a tanrendet és a tankönyveket központilag szabályozta, a püspököknek csekély felügyeleti jogot hagyott meg.